BBuzzArt - Discover Future Masterpiece

bkk/a day

Description

ได้มีโอกาสขึ้นไปที่สูงใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า ตรงข้ามสวนจตุจักร แล้วมองลงมา เลยถ่ายสักนิดผ่านโทรศัพท์มือถือ
  • Category : PHOTOGRAPHY
  • Year : 2016
  • Posting : 2016. 02. 18